Regulamin kursu instruktorów skike 2016

Regulamin kursu instruktora SKIKE

Organizatorzy:

Projekt Sport Ewa Witek,

Ul. Strzygłowska 56E

04-872 Warszawa

 

Rollski Mariola Wołowczyk

Ul. Mielczarskiego 1/27

02-798 Warszawa

 

Główny prowadzący: Katarzyna Witek – licencjonowany trener SKIKE No.DE-S.C.-1438-SP-142, pracownik naukowo-dydaktyczny, instruktor sportu m.in. narciarstwa biegowego.

 

 1. Pojęcia

Skike – marka sprzętu sportowego

Nartorolki terenowe – sprzęt sportowy do poruszania się po drogach i ścieżkach o różnych nawierzchniach (asfalt, beton, kostka, utwardzone drogi gruntowe). Technika jazdy na nartorolkach terenowych jest zbliżona do jazdy na nartach biegowych.

Instruktor Skike – osoba, która ukończyła kurs instruktorów Skike, zdała egzamin praktyczny i teoretyczny na wymaganym poziomie i otrzymała certyfikat. Instruktor Skike ma niezbędną wiedzę i umiejętności do  nauczania jazdy na sprzęcie sportowym Skike.

Instruktorpotrafi:  doradzić, dobrać i wyregulować sprzęt, poprowadzić zajęcia z grupą i indywidualnie niezależnie od wieku uczestnika, dobrać ćwiczenia, gry i zabawy do poziomu ćwiczących.

 

 

 1. Opis kursu

Kurs instruktora Skike – szkolenie, które obejmuje 16 godzin (dydaktycznych) metodyki nauczania jazdy na nartorolkach terenowych Skike, praktycznej nauki jazdy, teorii oraz egzamin. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć nauki jazdy na skike (Nordic Skating). Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu instruktora Skike.

Dla osób, które zaczynają przygodę ze Skike organizator proponuje naukę jazdy na Skike od podstaw w ramach szkoleń indywidualnych lub grupowych – kurs techniki jazdy.

 

Co zyskują instruktorzy Skike:

 • Praktyczną i teoretyczną wiedzę oraz umiejętności nauczania jazdy na Skike i innych podobnych sprzętach sportowych (nartorolki, a nawet narty biegowe).
 • Materiały dydaktyczne
 • Bardzo dobrą technikę jazdy na nartorolkach terenowych Skike.
 • Znajomość sprzętu, jego regulacji i indywidualnych ustawień.
 • Wpisanie na krajową i światową listę instruktorów Skike na stronach: www.skike.pl i www.skike.com.

 

Ważność kursu

Certyfikat Instruktora Skike podlega okresowej weryfikacji. Weryfikacja uprawnień odbywa się na kursie weryfikacyjno-szkoleniowym w okresach nie dłuższych niż 2 lata.

Kurs instruktora Skike nie daje uprawnień zawodowych instruktora sportu.

 

 1. Uczestnicy – limit uczestników  to 8 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

1)      Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, która zapisze się na kurs, wniesie odpowiednią opłatę oraz złoży oświadczenia o braku przeciwskazań do uprawiania sportu, udziale w szkoleniu na własną odpowiedzialność oraz świadomości ryzyka z uprawiania sportów rolkarskich i nartorolkarkich.

2)      Uczestnik musi posiadać prawidłową technikę jazdy na nartorolkach terenowych następującymi krokami : jednokrok, dwukrok synchroniczny, dwukrok asynchroniczny oraz bezkrok, musi posiadać umiejętność zjeżdżania i przestępowania.

3)      umiejętności komunikowania się z grupą

4)      własne lub wypożyczone nartorolki SKIKE

5)      Kurs jest adresowany przede wszystkim do: absolwentów AWF, instruktorów sportu, narciarzy biegowych i pasjonatów rolek terenowych, którzy chcieliby nauczyć się metodyki nauczania jazdy na Skike, by później prowadzić szkolenia dla osób początkujących. Od kandydatów na instruktorów oczekujemy dobrej sprawności fizycznej i kondycji, które pozwolą na uczestniczenie w kursie.

6)      Uczestnik szkolenia pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz

ewentualnego ubezpieczenia we własnym zakresie.

 

 1. Zgłoszenia

Sposób zgłoszeń: poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres projektsport.wesola@gmail.com

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 697 052 296.

Wpisanie na listę uczestników odbywa się po wpłynięciu opłaty na konto organizatora Projekt Sport Ewa Witek, ul. Strzygłowska 56E, 04-872 Warszawa,  Mbank: 23 1140 2004 0000 3702 6021 1418

Osoby, które prześlą zgłoszenie, ale nie dokonają opłaty w wyznaczonym terminie nie zostaną ujęte na liście uczestników.

 

 1. OPŁATY

Opłata za kurs instruktorski - (2x 8 godz.) – 600 zł netto (738 zł brutto)

Wystawiamy faktury VAT.  Opłata za kurs musi być uiszczona najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem terminu kursu.

 

 1. Rezygnacja ze szkolenia

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu, po uprzednim powiadomieniu organizatora mailem na adres: projektsport.wesola@gmail.com  lub telefonicznie na nr 697 052 296.

Zgłoszenie rezygnacji wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem  kursu – zwrot wniesionej opłaty. Zgłoszenie po tym terminie: zwrot 50% wniesionej opłaty.

Uczestnikom, którzy odbyli przynajmniej jeden dzień szkolenia (8 godzin) nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za kurs w przypadku chęci rezygnacji z pozostałych dni szkolenia.

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1) Organizator zobowiązuje się do zapewnienia najlepszych warunków szkolenia, w tym: zabezpieczenie odpowiedniego terenu, sali szkoleniowej.

2) Organizator zapewni pomoc asystentów, gdy zaistnieje taka konieczność.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Jeżeli uczestnik nie

będzie mógł w nim uczestniczyć w podanym nowym terminie Organizator zapewni tej osobie

zwrot całości wpłaconych środków.

4) Organizator zapewnia, że dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są poufne i nie będą

przekazywane osobom trzecim, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i zmian tych danych

zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 1. Program szkolenia

1)      Cel kursu:

Celem zajęć jest przygotowanie kursantów do:

- Kompleksowego prowadzenia nauczania jazdy na nartorolkach terenowych Skike.

- Opanowania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych technik

poruszania się na nartorolkach terenowych Skike.

- Umiejętności prowadzenia zajęć w zróżnicowanym terenie i warunkach

- Organizacji i prowadzenia instruktażu.

 

2) Treści programowe:

- Przygotowanie, konserwacja i naprawa nartorolek terenowych SKIKE.

- Dobór ubioru, ochraniaczy i dodatkowego ekwipunku nartorolkarza.

- Metodyka jazdy na nartorolkach terenowych SKIKE.

- Gry i zabawy na nartorolkach terenowych SKIKE

- Technika jazdy w różnych warunkach na nartorolkach terenowych SKIKE

- Analiza techniki uczestnika kursu.

- Przyrządy  specjalistyczne  wykorzystywane w szkoleniu nartorolkarza.

 

3) Kryteria egzaminacyjne:

- Obecność na zajęciach i czynne uczestnictwo

- Uzyskanie minimum 75% punktów ze wszystkich egzaminów.

 

4) Egzamin obejmuje:
- jazda na nartorolkach każdą techniką

- ewolucje zjazdowe

- przeprowadzenie szkolenia na zadany temat zgodnie z poznaną metodyką.

- rozmowa egzaminacyjna z podanych wcześniej treści

 

 1. Postanowienia końcowe

1. Osoba zapisująca się na kurs  zgadza się z niniejszym regulaminem, warunkami finansowymi i terminami szkolenia oraz ponosi pełne konsekwencje w związku z niezastosowaniem się do postanowień regulaminu, zwłaszcza w zakresie terminów wpłat. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Aktualna

wersja regulaminu dostępna jest na stronie www.skike.pl

3. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia

Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Projekt Sport                                                                                              Rollski

 

Katarzyna Witek                                                                                        Mariola Wołowczyk

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl