Regulamin do 24.12.2014

WARUNKI OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.rollski.shoper.pl prowadzony jest przez firmę ROLLSKI Mariola Wołowczyk, NIP 1130802951; REGON 356484479 z siedzibą w Warszawie 02-798, ul. Mielczarskiego 1/27.

2. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym Rollski Mariola Wołowczyk zwanym dalej „Sklepem internetowym”.

3. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. Zm). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Rollski Mariola Wołowczyk nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543Kodeksu Cywilnego a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez kupującego na liście przewozowym przesyłki.

5. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

6. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

7. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez ROLLSKI Mariola Wołowczyk na stronach sklepu internetowego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, ROLLSKI Mariola Wołowczyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer 0 604 467 267 do momentu, póki towar nie zostanie wysłany.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania sprzedaży promocyjnej oferowanych towarów. Realizacja zamówień na towary objęte promocją następuje wg kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów towarów objetych akcją promocyjną.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

9. Przesyłki kurierskie UPS dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

10. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zawartości z zamówieniem. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy odmówić przyjecia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół uszkodzeń.

11. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru.

12. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je ROLLSKI Mariola Wołowczyk, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na ROLLSKI Mariola Wołowczyk.

PŁATNOŚCI.
1. Wszystkie formy płatności w Sklepie internetowym są bezpieczne dla kupującego i można je realizować w następujący sposób:

- za pobraniem – należna kwota jest pobierana w gotówce przez kuriera firmy UPS lub przedstawiciela Poczty Polskiej w momencie odbioru przesyłki przez Kupujacego,

- przelewem bezpośrednio na konto sprzedającego – płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia dostępności towaru na konto firmowe sprzedającego. Wysyłka towaru następuje po wpłynięciu przelewu na konto.

GWARANCJE I REKLAMACJE
1. Towary oferowane w sklepie internetowym ROLLSKI Mariola Wołowczyk są objęte gwarancją producenta. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu (faktura lub paragon) oraz odesłanie uszkodzonego sprzętu lub jego części.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient ujawni wady fizyczne powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub mailem.

3. Towar reklamowany wysyłany jest na koszt klienta.

4. Do odsyłanego towaru należy dołaczyć dowód zakupu oraz opis wady reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny towar.

5. Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.

6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od odebrania towaru poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia dołączonego do przesyłki. Zwrot dopuszczalny jest jedynie w przypadku towaru nieużywanego i nieuszkodzonego.

7.

8. Zwrot towaru – po uprzednim poinformowaniu (mail lub telefon), dokonywany jest na adres siedziby firmy.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

10. Po otrzymaniu towaru pracownicy Sklepu dokonują oględzin towaru. Jeżeli spełnia wymagania zawarte w punkcie 6 zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych Sklep dokona zwrotu pieniędzy na wskazane konto (nie dokonujemy zwrotów przekazem pocztowym)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl